Sean’s First New Year

Sean’s spend his first New Year’s day peacefully. Habang naglalaro sila Ate Princess nya nandon naman kami sa room at naglaro mag ama bago siya nakatulog. Nakatulog cya sandali, pero nagising din dahil nagugutom yata.

Napakabait at masayahin na bata ni Sean – sana lumaki siyang laging ganito.

Happy new year Sean.

Love you!

0 comments on “Sean’s First New YearAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *